กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 16.41 น. โดย คุณ กัญญาณัฐ บุญวัฒน์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน