กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 สาย หมู่ที่ 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 ภายในตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์   24 พ.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 2004 เรื่อง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก   24 พ.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1993 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   24 พ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งที่ 1)   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1992 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา   24 พ.ค. 2562 6
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1991 เรื่อง การจัดฝึกอบรม “การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่”    24 พ.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1990 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน   24 พ.ค. 2562 7
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1989 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูก ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562   24 พ.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.โกรกพระ   ประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโกรกพระ ชุมชนวัดโกรกพระใต้พัฒนา ชุมขนบ้านคลองตาสอนพัฒนา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   24 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 1 - 3 ปี ให้เน้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด    24 พ.ค. 2562 5
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 4539