กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายละมูล ไปบ้านนายไข่ ฟักเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองอท้องถิ่น   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา   19 มี.ค. 2562 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1109 เรื่อง การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 1108 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1090 เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แบบสำรวจข้อมูลรถบรรทุกน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 มี.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4246