หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นายชาญ แสงเงิน
ประธานสภา
 


นายชินกร เลอวงศ์รัตน์
รองประธานสภา


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
เลขานุการสภา
 
 


นายบรรเทา คำเครือ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายทองย้อย นิลสุพรรณ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายสำเริง นิลสุพรรณ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายเจริญชัย จันทิมา
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายพนม บุญสุพิน
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายวิรัช คำขวัญ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู