กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ และจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]

  (1)