กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายสุพจน์ ชนะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวจามรี ศิริทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ