กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหม้อ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554   7 พ.ย. 2554 3080
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗ )   7 พ.ย. 2554 2952
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สอบราคาจ้าง ( 6 โครงการ) 2554   7 พ.ย. 2554 2051
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   7 พ.ย. 2554 2536
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   7 พ.ย. 2554 2760
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.หนองกระโดน   รับสมัครพนักงานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา   7 พ.ย. 2554 2801
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.หนองเต่า   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   7 พ.ย. 2554 2927
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว    7 พ.ย. 2554 2651
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.บางตาหงาย   รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงายอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    7 พ.ย. 2554 3784
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดยาว   ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา กรณีหมดวาระ(ต้องรอการรับรองผลจากกต.จ.นครสรวรรค์ก่อนภายใน 30 วัน)   7 พ.ย. 2554 2310
<< หน้าแรก...     3110      3111      3112      3113     (3114)     3115      3116      3117      3118     ....หน้าสุดท้าย >> 3409