กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ธ.ค. 2561 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)   14 ธ.ค. 2561 5
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 ธ.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำอบต.เนินกว้าว จำนวน 1 อัตรา รายนางวาสนา วิมลพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30พ.ย.61)   14 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   ประกาศจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   14 ธ.ค. 2561 4
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4906 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับอำเภอ   14 ธ.ค. 2561 4
หลักประกันสุขภาพ อบต.บึงปลาทู   ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561   14 ธ.ค. 2561 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4905 เรื่อง ขอเชิญประชุม และแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562   14 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 83-6727 นครสวรรค์   14 ธ.ค. 2561 3
หลักประกันสุขภาพ อบต.บึงปลาทู   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561   14 ธ.ค. 2561 2
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3905