กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กลางแดด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม   11 มิ.ย. 3061 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำป้ายไวนิล/โครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่องผุ้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาชนกัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนกองช่าง(ปั๊มหัวจ่ายน้ำมันโซล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาชนกัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องพัฒนาชุมชน ห้องโอทอป และห้องจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 – 9239 นคสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษม 706 นครสวรรค์   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ2561    22 ต.ค. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3623