กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2560 282
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   23 ส.ค. 2560 299
ประกาศสอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-   22 ก.พ. 2560 331
ประกาศผลผู้สอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา-   22 ก.พ. 2560 322
หลักประกันสุขภาพ   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวกองทุน สปสช.-   22 ก.พ. 2560 315
โอนย้าย/รับสมัคร   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวโอนย้ายฯ-   22 ก.พ. 2560 291
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   22 ก.พ. 2560 481
   1     (2)