กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 20023.3/ว 7986 สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 20023.3/ว 7987 สำรวจข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว7931,นว 0023.3/ว7930 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.3/ว514,นว 0023.3/ว515 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งงผลงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพ  [ 21 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 0023.1/ว506 การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถจ.นว. รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง วันที่31 มี.ค.56)  [ 20 มี.ค. 2556 ]   
 
นว 00237.2/ว7478,นว 0023.2/ว7497 การจัดทำข้อมูลฐานอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มี.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     1114      1115      1116     (1117)     1118      1119      1120     ....หน้าสุดท้าย >> 1311