กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.3/ว23268 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
 
นว 0023.2/ว22966 การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
นว 0023.2/ว23091 ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
นว 0023.5/ว23134 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651  [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
นว 0023.3/ว23152 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
นว 0023.3/ว23154 แนวทางการปฏิบัตอเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 8 ต.ค. 2561 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1223